Våra tjänster

Westins Mekaniska AB utvecklar och tillverkar egna produkter främst till flygplatser. Kompletta specialfordon och utrustningar så som flygplanstrappor, fordon för WC och vattenservice, bagagevagnar mm. 

PRODUKTUTVECKLING

Westins levererar både egenutvecklade produkter samt produkter framtagna utifrån specifikställda krav från kund. Vanligt förekommande är att en kund kontaktar oss med en kravspecifikation som vi tillsammans diskuterar igenom och reviderar om det behövs. Efter det tar Westins fram en prototyp eller en färdig produkt. Efter leverans utför Westins både service och sköter felanmälan.  
 
Westins besitter specialkompetens inom området produktutveckling av flygplatsutrusning men våra produkter och vår kompetens kommer väl till hands även i andra segment. Vi arbetar kontinuerligt med aktörer som driver hamnar, kärnkraftsanläggningar, tillverkningsindustrier etc. 

Utöver produktutveckling och utför arbeten inom tunga lyft, industriella pumpanordningar, hissinstallationer etc . Vi arbetar med balkar för byggindustrin, utrymningstrappor, gallerdurk och mycket mer. Vi har även tillverkat och monterat inramningar på hissar. Rationell tillverkning av mindre serier, och vi har tillverkningskapacitet för såväl mindre detaljer som större och komplexa maskiner

SERVICE & REPARATIONER & FELANMÄLAN

Våra produkter kräver i olika mått både service och reparationer. Teckna ett serviceavtal och underhållsavtal med oss så kommer produkterna hålla betydligt längre. Ni kan även ingå avtal med oss på produkter som vi inte har levererat om så önskas.  

ÖVRIGA TJÄNSTER

Vårt arbete inom flygplatsindustrin har bidragit till att vi även besitter en gedigen kompentens inom andra segment och områden. Exempel på detta är arbeten inom hydraulik, slangtillverkning, nybyggnad av specialmaskiner och pumpar. Vidare utför vi arbeten inom tunga lyft, industriella pumpanordningar, hissinstallationer, balkar för byggindustrin, utrymningstrappor, gallerdurk och mycket mer. Vi har även tillverkat och monterat inramningar på hissar. Rationell tillverkning av mindre serier, och vi har tillverkningskapacitet för såväl mindre detaljer som större och komplexa maskiner

Kontakta oss så får ni veta mer.