Om oss

År 1959 grundade Sven Westin, Westins Mekaniska AB. Verkstaden var till en början belägen i Järfälla, nära Bromma flygplats. Företaget flyttade 1978 till sitt nuvarande läge på Färingsö i Ekerö Kommun några mil nordväst om Stockholm. År 1982 tog sönerna Per och Arne Westin över verksamheten, varav Per fortfarande både arbetar och är delägare i bolaget.

Under årens lopp har företaget tagit fram och utvecklat ett brett sortiment av produkter riktat mot flygindustrin, hamnar men även utfört arbeten inom tunga lyft, industriella pumpanordningar, hissinstallationer etc. Idag ligger fokus på att utveckla, anpassa och leverera produkter och tjänster till flygindustrin i form av flygplanstrappor, vagnar, servicebilar etc.